Báo cáo chi tiết hoạt động thể hiện chi tiết giao dịch, Báo giá, Cơ hội, Đơn hàng, Hợp đồng và Tổng hợp hoạt động của các nhân viên trong một khoảng thời gian

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau :

  • Bước 1: Báo cáo > Công việc > Chi tiết hoạt động

  • Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn :
  • Phòng ban
  • Nhân viên
  • Trạng thái nhân viên

Tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn(vì đây là trường bắt buộc)

  • Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.