Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng là báo cáo tính tổng giá trị nợ của khách hàng trong các hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ tính tới thời điểm xuất báo cáo.

Cách xuất báo cáo như sau:

 • Bước 1: Vào chức năng xuất báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng.

 

 • Bước 2: Nhập thông tin khách hàng cần tìm kiếm trong đó trường thời gian là bắt buộc -> Click vào button tìm kiếm.

 • Bước 3: Tích chọn những dữ liệu muốn xuất ra báo cáo.

 • Bước 4: Click vào button xuất báo cáo.

Nếu xuất ra file pdf sẽ có dạng như sau:

 

 • Nợ đầu: Tổng giá trị những hợp đồng có tính toán công nợ, chưa được thanh toán hoặc thanh toán chưa hết của khách hàng tính từ ngày bắt đầu xuất báo cáo trở về trước.
 • Giá trị hợp đồng : Tổng giá trị các hợp đồng có tính toán công nợ của khách hàng có trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
 • Khoản chi : Tổng những chi phí chi trả cho các hợp đồng của khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
 • Doanh thu: Tổng giá trị thu về sau khi đã trừ đi giá trị hàng trả lại, khoản chi.
 • Đã thanh toán : Tổng giá trị các phiếu thanh toán đã xác nhận trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
 • % Đã thanh toán : Tỉ lệ giữa tổng tiền đã thanh toán/giá trị hợp đồng.
 • Trả lại: Tổng giá trị hàng hóa bị trả lại trong các hợp đồng.
 • Nợ cuối : Tổng giá trị hợp đồng – thanh toán – trả lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.