Báo cáo khách hàng thành lập chẵn là báo cáo xuất ra tất cả các khách hàng có sinh nhật theo cấp 5 năm ví dụ như 5 năm, 10 năm, 15 năm … tại thời điểm người dùng mong muốn.

Báo cáo khách hàng thành lập năm chẵn là các khách hàng có số năm thành lập đến năm được chọn trong báo cáo chia hết cho 5. Ví dụ chọn báo cáo là năm 2017 thì các khách hàng thành lập năm: 2017, 2012, 2007, …

Cách xuất báo cáo như sau:

  • Bước 1: Báo cáo > Khách hàng > Khách hàng thanh lập chẵn.

  • Bước 2: Người dùng chọn năm muốn xuất báo cáo.

  • Bước 3: Chọn hình thức muốn xuất báo cáo.

 

Báo cáo được xuất ra theo đúng mong muốn của người dùng.

Dưới đây là xuất báo cáo theo dạng pdf:

Trên đây là toàn bộ quá trình xuất báo cáo thành lập chẵn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.