Báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp được xuất ra dựa trên các hợp đồng mua vào theo nhà cung cấp có tính toán công nợ. Để biết hợp đồng có đang ở trạng thái có tính toán công nợ không, người dùng có thể tham khảo tại module Trạng thái hợp đồng.

Ý nghĩa của các chỉ số ( Báo cáo tính hợp đồng có trạng thái tính toán công nợ )

  • Ngày: Ngày bắt đầu hợp đồng nằm trong khoảng thời gian tìm kiếm
  • Số hợp đồng: số hợp đồng
  • Tên hàng: tên sản phẩm
  • Đơn giá: Đơn giá trong hợp đồng mua vào
  • SL: Số lượng trong hợp đồng mua vào
  • Thuế(%): % thuế
  • Thành tiền: Đơn giá * SL
  • Tổng sau thuế: Đơn giá * SL – Tiền chiết khấu + Tiền thuế

 

Để xuất báo cáo này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Mua hàng theo nhà cung cấp

Bước 2: Tìm kiếm nhà cung cấp muốn xuất báo cáo. Người dùng có thể tìm kiếm nhà cung cấp bằng cách nhập các thông tin và nhấn nút Tìm kiếm, kết quả tìm kiếm  được hiển thị tại danh sách nhà cung cấp bên phải màn hình

Bước 3: Chọn nhà cung cấp muốn xuất báo cáo và nhấn chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo xuất định dạng pdf như sau:

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.