Báo cáo nguyên nhân  cơ hội thất bại là một báo cáo tổng quan giúp người dùng biết được nguyên nào nào làm cho các cơ hội của mình bị thất bại nhiều nhất trong các khoảng thời gian. Để xuất báo cáo nguyên nhân cơ hội thất bại, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Nguyên nhân cơ hội thất bại

 

Bước 2: Chọn Thời gian và Xuất biểu đồ

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ xuất ra có dạng:

Tỷ lệ phần trăm được tính = Số cơ hội có nguyên nhân tương ứng trong khoảng thời gian tìm kiếm / Tổng số cơ hội thất bại trong thời gian lọc tính theo ngày bắt đầu * 100

Lưu ý: Nếu 1 cơ hội thất bại do nhiều nguyên nhân, thì vẫn dựa theo công thức như trên, cụ thể:

Tháng 1/2021 phát sinh 1 cơ hội, nguyên nhân thất bại là do: Giá cao và Chưa phù hợp. Xuất báo cáo trong tháng 1/2021:

% Giá cao = 1/1 * 100 = %

% Chưa phù hợp = 1/1 * 100 = %

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.