Báo cáo tổng hợp bán hàng theo loại mặt hàng lấy thông tin từ hợp đồng bán ra. Báo cáo này thể hiện doanh thu của nhân viên được hưởng khi làm hợp đồng theo từng mặt hàng. Để xuất báo cáo này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Tổng hợp bán hàng theo loại mặt hàng

Bước 2: Nhấn chọn các tiêu chí xuất báo cáo

Bước 3: Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo xuất có định dạng pdf như sau:

Trong đó:

  • Doanh thu: là doanh thu bán hàng của mặt hàng đó
  • Hệ số lương DT: % doanh thu mà nhân viên bán mặt hàng đó được nhận, số % này được nhập tại cột Doanh số của hàng hóa tương ứng trong danh sách hàng hóa được chọn khi tạo hợp đồng
  • Lương DT = Doanh thu * Hệ số lương DT

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.