Báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng là báo cáo tổng hợp doanh thu theo các mặt hàng hóa trên các hợp đồng có tính toán công nợ theo tiêu chí xuất báo cáo. Để biết hợp đồng có tính toán công nợ không, người dùng có thể tham khảo tại module Trạng thái hợp đồng.

Để xuất báo cáo này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng

Bước 2: Chọn các tiêu chí xuất báo cáo

  • Chọn phòng ban
  • Chọn nhân viên
  • Chọn thời gian: khoảng thời gian xuất báo cáo có thể tự nhập hoặc chọn theo các khoảng thời gian có sẵn

Bước 3: Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo xuất ra theo định dạng pdf:

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.