Báo cáo tổng hợp tổng hợp cơ hội là báo cáo tổng hợp lại những hàng hóa có trong cơ hội mà khách hàng có được khi gặp mặt hoặc trao đổi với khách hàng.

Ý nghĩa các tiêu chí: ( tính theo ngày kỳ vọng của cơ hội nằm trong khoảng thời gian tìm kiếm)

  • Loại hàng hóa: Loại hàng hóa của sản phẩm ( có thể có nhiều loại hàng hóa)
  • Mã hàng: Mã sản phẩm
  • Tên hàng: Tên sản phẩm
  • Số lượng: Tổng số lượng của sản phẩm đó
  • Tổng tiền: Đơn giá * Số lượng – Tiền chiết khấu + Tiền thuế

Để xuất báo cáo tổng hợp cơ hội, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Tổng hợp cơ hội

Bước 2: Chọn Thời gian và định dạng báo cáo muốn xuất

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo xuất ra có định dạng như đã chọn

 

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.