Báo cáo tổng hợp giao dịch khách hàng được thống kê dựa trên số lượng và loại giao dịch thực hiện được trong khoảng thời gian nhất định

Để xuất được báo cáo này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Tổng hợp giao dịch khách hàng

 

Bước 2: Nhấn chọn tiêu chí xuất báo cáo. Tại đây cho phép người dùng xuất báo cáo theo các tiêu chí: phòng ban, nhân viên và khoảng thời gian thực hiện giao dịch. Trong đó, khoảng thời gian thực hiện giao dịch là bắt buộc chọn.

Bước 3: Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo định dạng pdf xuất ra như sau:

  • Người thực hiện: Những nhân viên phụ trách giao dịch trong khoảng thời gian tìm kiếm
  • Cột ngang: hiển thị các loại giao dịch  có giao dịch trong khoảng thời gian tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.