Với tính năng tích hợp tổng đài, CRMVIET cho phép người dùng nghe và nhận cuộc gọi trên phần mềm CRMVIET.

Sau khi thiết lập tổng đài, để bật/ tắt tổng đài:

Chọn  -> Chọn tắt tổng đài

Chọn  -> Chọn bật tổng đài

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.