Biểu đồ doanh thu theo vị trí địa lí là báo cáo mà khi xuất ra người dùng sẽ nhìn thấy biểu đồ tổng quan mô tả cho tổng doanh thu từ những hợp đồng bán ra có tính toán công nợ theo từng khu vực tỉnh thành của khách hàng.

Ý nghĩa các tiêu chí :

  • Vị trí địa lý:

Khi không chọn quốc gia thì vị trí địa lý sẽ hiển thị các nước có doanh thu

Khi chọn quốc gia thì vị trí địa lý sẽ hiển thị các thành phố thuộc quốc gia đó có doanh thu

Khi chọn thành phố thì vị trí địa lý sẽ hiện thị các quận huyện thuộc thành phố đó có doanh thu

  • Doanh thu: Giá trị hợp đồng có tính toán công nợ của khách hàng thuộc vị trí địa lý tương ứng có ngày bắt đầu hợp đồng trong khoảng thời gian tìm kiếm

Doanh thu khác: là tổng doanh thu của các khách hàng trong khu vực còn lại ( không tính khách hàng không có vị trí địa lý )

  • Tỷ lệ % : doanh thu của từng khu vực / tổng doanh thu * 100%

Để xuất báo cáo này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Biểu đồ doanh thu theo vị trí địa lý

Bước 2: Nhấn chọn các tiêu chí xuất báo cáo. Thời gian là trường bắt buộc phải nhập

Bước 3: Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo xuất ra định dạng pdf như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.