1.Thêm mới Câu hỏi

Tại thanh menu phía trên, Người dùng chọn Hỗ trợ -> Survey -> Câu hỏi

 

 

Tại màn Câu hỏi, người dùng nhấn Thêm mới để vào giao diện điền thông tin câu hỏi

 

Tại màn thêm mới câu hỏi, người dùng lần lượt Chọn Loại câu hỏi (nếu muốn- Không bắt buộc chọn), điền Nội dung câu hỏi và điền điểm của Câu hỏi 

 

  • Loại câu trả lời

Câu trả lời chia làm 3 loại:

Single- Câu trả lời chỉ có 1 đáp án đúng

Multiple- Câu trả lời có nhiều đáp án

TEXT- Câu trả lời cho phép người làm nhập văn bản tùy ý

Tùy theo mục đích của câu hỏi mà người dùng chọn Loại câu trả lời tương ứng và điền đáp án cho câu trả lời

  • Loại Single:

  • Ngoài ra câu trả lời loại Single sẽ có phần câu trả lời khác, dùng trong trường hợp người thực hiện không muốn chọn những đáp án có sẵn mà điền theo ý muốn

Người dùng tick vào ô Thêm câu trả lời khác

  • Lưu ý : câu trả lời Khác hiện chỉ áp dung cho câu trả lời loại Single

  • Loại Multiple

Người dùng chọn loại Câu trả lời sang Multiple

Tiếp theo người dùng thêm mới đáp án và tích vào ô nếu đáp án nào là đáp án đúng  giống như loại Single

  • Loại Text:

Người dùng thao tác chọn lại loại câu trả lời text và không cần điền cầu trả lời

 

Sau khi thiết lập câu trả lời và đáp án người dùng nhấn Lưu để lưu lại các thiết lập vừa thao tác

2.Sửa Câu hỏi

Tại màn danh sách Câu hỏi, người dùng nhấn  Sửa tại bản ghi muốn chỉnh sửa

 

 

Tại giao diện Sửa Câu hỏi người dùng chỉnh sửa nội dung của câu hỏi theo ý muốn với thao tác giống như phần thêm mới sau đó nhấn Cập nhật

 

3. Xóa câu hỏi

Tại màn danh sách Câu hỏi, người dùng tick vào đầu bản ghi muốn xóa, chọn nút Xóa góc bên phải. Khi popup xác nhận hiện ra người dùng nhấn Xóa để xóa bản ghi đã chọn

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!