Định nghĩa

Chuyển đổi tiềm năng là hình thức chuyển từ tiềm năng sang khách hàng và cơ hội. Để thực chuyển đổi người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Từ module tiềm năng -> kích thông tin chi tiết tiềm năng muốn chuyển đổi

Hình 1

Bước 2: Nhấn nút ” chuyển đổi” -> Nếu phát sinh cơ hội người dùng tích chọn vào ô vuông sinh cơ hôi và điền thông tin bắt buộc

Hình 2

Bước 3: Lưu

Hinh3