Chuyển giao dịch: Là chức năng để người dùng sửa nhanh lại người phụ trách giao dịch.

Các bước chuyển giao dịch:

Giao dịch -> Tích chọn giao dịch muốn chuyển -> Nhấn nút chuyển giao dịch -> Nhấn list và chọn nhân viên muốn chuyển -> Nhấn nút cập nhật.

Chuyển giao dịch

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.