Chuyển kho là tính năng cho phép người dùng có thể chuyển hàng từ kho này sang kho khác

Ví dụ: Khi kho 1 hết hàng mà kho 2 vẫn còn hàng, quản lý kho có thể làm phiếu chuyển kho từ kho 2 sang kho 1 và số lượng hàng hóa trong 2 kho sẽ tự động tăng giảm theo phiếu chuyển kho. Người quản lý kho có thể in phiếu chuyển kho và quản lý số liệu hàng hóa trong kho dễ dàng hơn

Thêm mới phiếu chuyển kho:

Chọn Kho hàng -> Chọn Chuyển kho -> Chọn Thêm mới: Chọn kho hàng cần chuyển và kho được chuyển, chọn hàng hóa thông qua tên hàng hóa hoặc mã hàng hóa, loại hàng hóa -> Chọn Lưu để lưu thông tin phiếu chuyển kho

Khi trạng thái của phiếu chuyển kho là đã xác nhận thì số lượng hàng hóa trong  kho được chuyển sẽ tăng lên và số lượng hàng hóa trong kho chuyển đi sẽ giảm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.