Tính năng chuyển sổ quỹ giúp người dùng có thể chuyển các phiếu thu của khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên sang các sổ quỹ khác nhau.

Các bước thực hiện chuyển sổ quỹ như sau:

Bước 1: Vào module Kế toán -> Chọn Phiếu thu

Bước 2: Click vào  các ô tương ứng tại các phiếu thu muốn chuyển

Bước 3: Click vào button Chuyển sổ quỹ

Bước 4: Chọn Sổ quỹ muốn chuyển, chọn Cập nhật

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.