Chuyển trạng thái nhiều giao dịch : Là chức năng mà người dùng có thể áp dụng để chuyển đồng loạt trạng thái của nhiều giao dịch về cùng 1 trạng thái, mà không cần thiết phải vào chi tiết từng giao dịch hoặc phải sửa trạng thái của từng giao dịch trên từng màn hình sửa nhanh giao dịch.

Các bước thực hiện:

Giao dịch -> Tích chọn những giao dịch muốn chuyển trạng thái -> Nhấn nút chuyển trạng thái -> Chọn trạng thái cần chuyển đến -> Nhấn nút cập nhật.

Chuyển trạng thái nhiều giao dịch

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.