Tính năng chuyển trạng thái phiếu chi giúp người dùng có thể chuyển các phiếu chi của khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên sang các trạng thái  khác nhau.

Để chuyển trạng thái phiếu chi, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Kế toán -> chọn Phiếu chi

Bước 2: Tích vào những ô tương ứng với các phiếu chi muốn chuyển trạng thái

Bước 3: Click vào button Chuyển trạng thái

Bước 4: Click vào trạng thái muốn chuyển

Thông báo cập nhật thành công. Trạng thái đã được chuyển theo đúng ý của người dùng.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.