Khi người dùng làm báo giá cho khách hàng, với những khách hàng tiềm năng người dùng có thể tạo cơ hội để dự báo số lượng hàng hóa khách hàng sẽ nhập. Từ cơ hôi, nếu khách hàng muốn đặt hàng hoặc làm hợp đồng, CrmViet cho phép người dùng có thể sinh đơn hàng hoặc hợp đồng từ cơ hội đó, giúp người dùng tiết kiệm thời gian

Các bước sinh đơn hàng/ hợp đồng từ cơ hội:

B1: Bán hàng – Cơ hội – Nhấn vào tên cơ hội muốn sinh hợp đồng /đơn hàng – Hình 1

Hình 1

B2: Màn hình thông tin cơ hội hiển thị – Nhấn  Sinh hợp đồng/ Sinh đơn hàng – Màn hình thêm mới đơn hàng/ hợp đồng có hàng hóa giống với cơ hội – Nhấn lưu để thêm mới đơn hàng/ hợp đồng.

Cơ hội sinh đơn hàng/ hợp đồng

Hình 2

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.