Công việc chung là tất cả những công việc do nhân viên khác chia sẻ và những công việc của cấp dưới cần phải thực hiện. Tất cả các công việc trên đến lịch hẹn đều sẽ được hiển thị tại mục công việc chung.

Các bước kiểm tra công việc chung.

  • Sau khi đăng nhập vào hệ thống -> Click vào biểu tưởng tên công ty ( như hình bên dưới)

  • Màn hình hiển thị công việc chung như hình bên dưới:

  • Khi click vào công việc chung : sẽ hiển thị tất cả công việc của nhân viên đã được chia sẻ và công việc của nhân viên cấp dưới.
  • Quá hạn: Là tất cả công việc đã quá hạn mà chưa thực hiện tính đến thời điểm hiện tại
  • Còn hạn: là những công việc chưa đến hạn hoàn thành tính đến thới điểm hiện tại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.