Công việc chung là những giao dịch ( công việc ) được nhân viên khác chia sẻ, hoặc là những công việc của cấp dưới cần phải thực hiện. Những giao dịch ( công việc) đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở công việc chung.

  • Nhắc giao dịch với nhà cung cấp

Trang chủ  – Màn hình công việc nhân viên hiển thị

Ví dụ: Nhân viên A là cấp trên của nhân viên B

Nhân viên B có 1 giao dịch có hạn hoàn thành ngày 25/12/2020 có số ngày nhắc việc là 3, trạng thái chưa thực hiện.

Nhân viên C không cùng phòng ban với nhân viên A, nhân viên C có 1 giao dịch ngày 20/12/2020 trạng thái đang thực hiện và có chia sẻ cho nhân viên A

Như vậy công việc chung của nhân viên A ngày 23/12/2020 sẽ hiển thị tổng là 2

Quá hạn: 1 – Giao dịch 2, còn hạn: 1 – Giao dịch 1. Khi nhấn vào chữ công việc chung sẽ hiển thị ra tất cả công việc.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.