Đăng nhập phần mềm (Login ) : Để sử dụng được các tính năng của phần mềm, người dùng bắt buộc phải đăng nhập vào hệ thống.

Để đăng nhập phần mềm, người dùng thao tác như sau:

Bước 1 : Nhập đường dẫn vào phần mềm
Bước 2 : Nhập đầy đủ thông tin: username , password

Chọn ngôn ngữ: Việt Nam hoặc English.

Bước 3 : Nhấn nút  ” Đăng nhập  ” để đăng nhập vào hệ thống.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cám ơn !