Đăng xuất phần mềm giúp tài khoản của người dùng được bảo mật mỗi khi không sử dụng phần mềm. Tránh tình trạng người khác vào tài khoản khi không ngồi trên máy hoặc đăng nhập vào tài khoản khác đối với những người dùng nhiều tài khoản.

Để đăng xuất phần mềm người dùng thao tác như sau:

Nhấn vào tên người dùng – Thoát – Hình 1

Hình 1

Chỉ với một bước đơn giản như trên, người dùng đã đăng xuất thành công.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.