Loại giao dịch là các đầu công việc người quản lý setup cho Sale của mình như Gọi điện, Hẹn gặp, …

Các loại giao dịch này sẽ lên các báo cáo KPI tổng hợp sau này nên bước này đặc biệt quan trọng