1. Công việc hiện tại

Trên màn hình trang chủ sẽ hiển thị danh sách công việc cần làm của tiềm năng, liên hệ, khách hàng

2. Tiềm năng mới nhất

Trên màn hình trang chủ sẽ hiển thị 5 tiềm năng mới nhất được thêm vào trong hệ thống

3. Chiến dịch email

Trên màn hình trang chủ sẽ thống kê lại các chiến dịch email: Tổng gửi, thành công, đã nhận, mở, trả lại

3.1 Thống kê dưới dạng bảng

3.2 Thống kê dưới dạng biểu đồ

4.  Top 10 sản phẩm bán chạy nhất

Trên màn hình trang chủ sẽ hiển thị ra 10 sản phẩm bán chạy nhất

5.  Doanh thu nhân viên

Trên màn hình trang chủ sẽ hiển thị doanh số của nhân viên tính trên tổng giá trị tất cả các đơn hàng trong khoảng thời gian được chọn

6. Tỉ lệ chuyển đổi

Trên màn hình trang chủ sẽ hiển thị tỉ lệ chuyển đổi từ tiềm năng sang liên hệ và cơ hội trong khoảng thời gian