Để giúp nhân viên có thể biết được số lượng công việc cần làm trong tương lai, tính năng Đặt lịch hẹn giao dịch giúp nhân viên biết số lượng giao dịch( công việc) cần thực hiện ở phần việc cần làm của trang chủ.

Số ngày nhắc việc được tính từ hạn hoàn thành trở về trước.

Ví dụ: Hạn hoàn thành của giao dịch là: 20/12/2017. Số ngày nhắc việc: 3

-> Ngày 17/12/2017 hiển thị giao dịch ở việc cần làm

Cách thực hiện:

Chọn Bán hàng -> Chọn Giao dịch với khách hàng -> ở phần Thêm mới giao dịch:

Điền số ngày cần nhắc việc trước vào Số ngày nhắc việc

Đặt lịch hẹn giao dịch

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ