Chức năng đổi mật khẩu giúp cho tài khoản của mỗi cá nhân được bảo mật.

Lưu ý: Người dùng nên đặt mật khẩu có 8 kí tự trở lên, bao gồm cả chữ, cả số và kí tự đặc biệt  sẽ giúp cho mật khẩu của người dùng ở mức độ an toàn cao, tránh được tình trạng đoán được mật khẩu, lấy cắp được thông tin trong tài khoản.

Để đổi mật khẩu tài khoản cá nhân người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Nhấn vào tên đăng nhập  -> Thông tin cá nhân – Hình 1

Hình 1

Bước 3: Màn hình thông tin cá nhân hiển thị  – Nhấn thay đổi mật khẩu – Hình 2

Hình 2

Bước 4: Màn hình thay đổi mật khẩu hiển thị  – Hình 3

Người dùng nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới – Nhấn lưu .

Hình 3

Với 4 bước trên người dùng đã thay đổi mật khẩu tài khoản thành công.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.