Để giúp người dùng có thể phân biệt nhiều hàng hóa khác nhau, phần mềm cho phép người dùng có thể tải ảnh bằng đường link ảnh sản phẩm trên web

Ở phần thêm mới hàng hóa, người dùng copy đường link ảnh và paste vào đường dẫn ảnh -> chọn Lưu thông tin hàng hóa

Thêm đường dẫn ảnh

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.