File ghi âm lưu lại cuộc trò chuyện giữa 2 bên giúp cho nhân viên chăm sóc khách hàng, người quản lý có thể nghe lại cuộc trò chuyện, giúp kỹ năng của nhân viên chăm sóc khách hàng hoàn thiện hơn.

Để nghe lại file ghi âm hoặc download file ghi âm về máy người dùng thao tác như sau:

Marketing – Lịch sử cuộc gọi – Danh sách cuộc gọi hiển thị, nhấn vào play để nghe lại file ghi âm, nhấn vào download để tải file ghi âm đối với những mã cuộc gọi có trạng thái tiếp nhận cuộc gọi thành công

Hoặc vào bán hàng – Giao dịch với khách hàng – Nhấn vào tên giao dịch có loại giao dịch gọi điện tổng đài – Màn hình chi tiết giao dịch hiển thị, nhấn vào tab lịch sử cuộc gọi

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.