Giá xuất là giá bán cho khách hàng của doanh nghiệp. Giá xuất được tính tự động qua giá nhậptỷ lệ chênh lệch

Tỷ lệ chênh lệch = ( giá xuất – giá nhập)/ giá nhập * 100%

Với từng phân cấp khách hàng, giá xuất cho từng cấp độ khách hàng sẽ được tự động tính theo mức chiết khấu được cài đặt sẵn trên phần mềm.

Giá xuất được điền khi thêm mới hàng hóa.

B1: Kho hàng – Hàng hóa – Thêm mới  ( Hình 1)

Hình 1

B2: Màn hình thêm mới hàng hóa hiển thị. Người dùng điền giá nhập, tỷ lệ chênh lệch –> giá xuất sẽ được tự động tính ra. Hoặc điền trực tiếp vào giá xuất – Lưu – Hình 2

Giá xuất

Hình 2

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.