Giao dịch  (Công việclà những công việc liên quan đến nhà cung cấp hay khách hàng như: gọi điện chăm sóc khách hàng, hẹn gặp mặt, gửi email,.. hoặc những công việc cho chính người dùng

Người dùng có thể tạo các giao dịch( công việc) cần làm và đặt số ngày nhắc công việc tự động, hoặc người dùng có thể tạo các công việc( giao dịch) rồi giao việc cho người dùng khác

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ