Giao dịch với nhà cung cấp là những giao dịch mà nhân viên đó được phải thực hiện, nhân viên đó giao cho nhân viên khác hoặc được nhân viên khác chia sẻ, hoặc những giao dịch của cấp dưới, những giao dịch đó đều được gắn với nhà cung cấp. Những giao dịch ( công việc) đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở giao dịch với nhà cung cấp.

  • Nhắc giao dịch với nhà cung cấp

Trang chủ  – Màn hình công việc nhân viên hiển thị

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.