Gọi tự động trong chiến dịch là một tính năng mới được kết hợp giữa phần mềm CRM với tổng đài eSMS . Với tính năng này khách hàng sẽ nhận được cuộc gọi với nội dung là những kịch bản đã được người dùng thiết kế sẵn. Kết quả nhận về sẽ biết được có bao nhiêu cuộc gọi được thực hiện,bao nhiêu cuộc thành công, thất bại. Để dùng được tính năng này trước tiên người dùng cần đăng kí tài khoản với nhà cung cấp, sau đó thiết lập những kịch bản theo mẫu của bên tổng đài.

Các bước thực hiện cuộc gọi tự động trong chiến dịch bao gồm:

Bước 1: Marketing -> Chiến dịch -> Nhấn vào tên chiến dịch -> Tích chọn khách hàng -> Nhấn gọi tự động.

Sau khi nhấn “Gọi tự động” một cửa sổ mới sẽ được mở ra, tại đó người dùng cần thiết lập chọn một kịch bản mà mình đã tạo sẵn bên tổng đài đó chính là nội dung cuộc gọi mà khách hàng sẽ nhận được.

Bước 2: Nhập mã kịch bản -> Nhập mã xác thực -> Nhập nội dung văn bản/kí tự số(nếu có thiết lập trong kịch bản) -> Call.

Ngoài ra người dùng có thể tìm hiểu thêm các tính năng “Gửi email trong chiến dịch“, “Gửi sms trong chiến dịch” để hỗ trợ tốt hơn công việc marketing của mình.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.