Sau khi tạo báo giá cho khách hàng, người dùng muốn gửi báo giá cho khách hàng hoặc liên hệ của khách hàng đó thì có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào module Báo giá

Bước 2: Nhấn chọn báo giá mà người dùng muốn gửi email

Bước 3: Nhấn chọn Gửi email

Bước 4: Nhập hoặc chọn các thông tin cần thiết. Trong đó: Tiêu đề, Nội dungChọn mẫu báo giá là bắt buộc nhập.

– Chọn mẫu báo giá: Người dùng có thể chọn mẫu báo giá tại mục Chọn mẫu báo giá. Hoặc có thể thêm mới mẫu báo giá tại module Biểu mẫu

– Tiêu đề và Nội dung: Nếu người dùng không muốn nhập Tiêu đề và Nội dung và đã có mẫu Email có sẵn thì có thể chọn mẫu email bằng cách nhấn nút Mẫu email và chọn mẫu email

– Chọn chi nhánh: Nếu công ty có chi nhánh thì người dùng vào mục Chọn chi nhánh để chọn chi nhánh mà người dùng mong muốn

Bước 5: Nhấn chọn Gửi email hoặc Gửi email cho LH

– Gửi email: nhấn nút Gửi email tức là email sẽ được gửi đến khách hàng

– Gửi email cho LH: nhấn nút Gửi email cho LH tức là email sẽ được gửi đến liên hệ của khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.