Gửi email trong chiến dịch là một hình thức chăm sóc khách hàng rất cần thiết của nhân viên marketing đối với những khách hàng tham gia chiến dịch, việc gửi email sẽ giúp người dùng  giới thiệu về những sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian thực hiện chiến dịch, mục đích thực hiện, thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện tới khách hàng.

Các bước thực hiện bao gồm: Marketing -> Chiến dịch -> Nhấn vào tên chiến dịch -> Tích chọn khách hàng cần gửi mail (hoặc chọn tất cả) -> Nhấn vào nút “Gửi email”.

Tại màn hình soạn thảo email người dùng thực hiện tiếp các bước sau:

Nhập tiêu đề email -> Nhập nội dung email (hoặc nhấn vào nút “Mẫu email” và chọn mẫu email đã tạo sẵn)-> Nhấn chọn gửi email cho khách hàng(hoặc gửi cho liên hệ).

Ngoài hình thức gửi email cho khách hàng trong chiến dịch, người dùng có thể sử dụng thêm các tính năng khác trong chiến dịch như: Gửi sms, gọi tự động. Để hiểu hơn về 2 tính năng này khách hàng có thể tìm hiểu thêm trong bài viết “Gửi sms trong chiến dịch” và “Gọi tự động trong chiến dịch” .

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ