Gửi mail

Khi tạo xong báo giá người dùng có thể gửi trực tiếp báo giá đó cho khách hàng qua tính năng gửi mail. Thao tác gửi mail trong báo giá như sau:

Bước 1: Thêm mới thông tin báo giá -> Lưu-> Kích  -> Gửi email . Hình 1

Hình 1

Bước 2: Màn hình hiển thị trang mẫu báo giá -> Chọn mẫu báo giá phù hợp -> Lưu và tiến hành gửi mẫu báo giá vừa chọn

Hình 2

Bước 3: Người dùng điền thông tin tiêu đề và nội dung phần mẫu báo giá -> Lưu để gửi báo giá vừa tạo. Hình 3

Hình 3

In báo giá

Các bước để in báo giá vừa tạo như sau:

Bước 1: Tại màn hình danh sách báo giá -> Kích thông tin chi tiết báo giá muốn in -> kích đến nút    -> in. Hình 1

Hình 1

Bước 2: Chọn mẫu báo giá có sẵn -> Chọn

Hình 2

Bước 3. Thực hiện in báo giá.

Hình 3