Gửi sms trong chiến dịch đó là một công việc mà người dùng cần phải làm để thông báo cho khách hàng biết về nội dung những sự kiện, thời gian địa điểm tổ chức các sự kiện sẽ diễn ra trong chiến dịch.

Các bước tạo gửi sms trong chiến dịch:

Marketing -> Chiến dịch -> Nhấn vào tên chiến dịch – >Tích chọn khách hàng -> Nhấn nút gửi sms -> Nhập nội dung sms -> Chọn loại tin nhắn brandname ->  Đặt thời gian gửi (nếu cần) -> Nhấn chọn gửi sms cho khách hàng/liên hệ.

Nếu người dùng đã có tạo sẵn mẫu sms thì chỉ cần nhấn vào nút “Mẫu sms” sau đó chọn mẫu sms muốn gửi thì nội dung của sms gửi cho khách hàng trong chiến dịch chính là nội dung của mẫu sms đó.

 

Hiện tại trên phần mềm có 2 loại tin nhắn brandname khác nhau:

  • Brandname quảng cáo:  phí là 540 đồng/tin , người dùng phải gửi tối thiểu 20 tin nhắn, và tin nhắn sẽ bị nhà mạng giữ lại kiểm tra sau 24h kể từ thời gian người dùng gửi tin nhắn.
  • Brandname CSKH: Phí là 850 đồng/tin, không bị giới hạn số tin nhắn gửi đi trong 1 lần và sẽ được nhà mạng đẩy xuống số điện thoại của người nhận luôn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.