Hàng hóa cần nhập hiển thị tại màn hình home là những hàng hóa mà có số lượng hàng tồn trong kho đạt đến mức nhỏ hơn hoặc bằng số lượng cảnh báo tồn kho được thiết lập khi thêm mới hàng hóa. Chỉ cần nhấn vào nhãn “Hàng hóa cần nhập” là người dùng có thể vào xem danh sách những hàng hóa nào đang ở mức cảnh báo cần nhập hàng.

Click vào trang chủ sẽ hiển thị hàng hóa nào cần phải nhập vào.

Số lượng tồn kho: Đó là tổng số lượng hàng còn tồn lại trong kho của những hàng hóa cần nhập.

Số lượng cảnh báo : Đó là tổng số lượng hàng cảnh báo của những hàng hóa cần nhập.

Trong màn hình danh sách hàng hóa cần nhập, người dùng có thể nhập khẩu nhanh cho những hàng hóa cần nhập này bằng cách:

  • Bước 1 : Click vào hàng hóa cần nhập tại màn hình trang chủ
  • Bước 2: Click vào từng hàng hóa và nhấn nhập hàng.

  • Bước 3: Màn hình hiển thị thêm mới phiếu nhập -> Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc -> Click button lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.