Hàng hóa 1 vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và nó được sản xuất ra để bán (trao đổi)

Ví dụ  : Trong đời sống : sắt , thép , dịch vụ , giao thông vận tải ,

Trong lĩnh vực CNTT  : phần mềm , website …..