Hàng hóa là module lưu giữ các thông tin sản phẩm của doanh nghiệp. Khi nhập một loại sản phẩm của nhiều nhà cung cấp khác nhau, CrmViet cho phép người dùng tải các hình ảnh của sản phẩm giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong tìm kiếm sản phẩm

Các bước thêm ảnh trong hàng hóa:

Ở mục thêm mới hàng hóa -> Chọn File ảnh -> Chọn ảnh  -> Chọn lưu

Thêm mới hình ảnh trong hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.