Chức năng Hòm thư cho phép khách hàng Soạn thư,xem và quản lý các thư đã gửi từ CRM, Đã gửi thường, thư đến  hoặc thư rác trong hòm thư của mình .

Bước 1: Người dùng vào tên người dùng->Hòm thư:

Bước 2: Màn hình hiển thị:

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Xin cảm ơn !