Hòm thư  :

Chức năng Hòm thư cho phép khách hàng xem và quản lý các thư đã gửi  hoặc thư đến trong hòm thư của mình .

Để xem thư  đã gửi đi  khách hàng ấn nút   hoặc xem các thư đến ấn nút 

Hình ảnh 1 : Hộp thư đến và thư đã gửi trong Hòm thư

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Xin cảm ơn !