Phần mềm crm có tính năng gửi email trực tiếp trên hệ thống. Chính vì vậy người dùng cần phải nhập email và thiết lập tham số hệ thống của email để mail có thể gửi được

Thiết lập tham số hệ thống email, người dùng thao tác như sau:

B1: Vào bánh răng  – Tham số hệ thống – Hình 1

Hình 1

B2:  Màn hình sửa tham số hệ thống hiển thị   – Hình 2

Hình 2

Đối với những khách hàng dùng email mở trên gmail của google sẽ thiết lập như hình 2.

Ví dụ : Email: abc@gmail.com

Đối với những khách hàng dùng email tên miền, mail công ty: lanvk@crmviet.vn thì người dùng cần thiết lập máy chủ gửi mail phù hợp: thường là  tên miền. com

Sau khi điền đầy đủ thông tin – Nhấn cập nhật để lưu thay đổi

Hình 3

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.