Crmviet hướng dẫn khách hàng sử dụng Module Mẫu Email.

1. Tìm kiếm mẫu email

B1: Nhập tên mẫu cần tìm

B2: Click button tìm kiếm

2. Thêm mới mẫu email

B1: Click button thêm mới.

B2.1: Nhập tên mẫu email

B2.2: Nhâp nội dung email

B2.3: Chọn trường trộn mà bạn muốn lấy đưa vào nội dung email bằng cách click vào các trường trộn đó

Chọn trường:

  • Trường tên kh: khi gửi email cho kh
  • Trường tên kh ,tên liên hệ và chức vụ : khi gửi mail cho liên hệ
  • Trường tên kh, tên NCC: khi gửi email cho ncc.

Chọn trường Mailchimp (áp dụng với các khách hàng đã đăng kí tài khoản mailchipm)

  • Tên, địa chỉ, sinh nhật.

B3: Click button “Lưu”, để lưu lại mẫu email vừa tạo.