Module Báo giá cho phép người dùng in báo giá đã tạo theo 2 loại là in theo mẫu người dùng tạo và in theo mẫu trên hệ thống.

Bước 1: Từ thanh menu Kinh doanh, người dùng nhấn chọn Báo giá

1. In thường

Bước 2: Tại màn hình danh mục Báo giá, người dùng nhấn biểu tượng in (bên trái) tại đầu bản ghi muốn in

Tại cửa sổ In báo giá, người dùng chọn Mẫu báo giá (mẫu mặc định của hệ thống) muốn in và chọn Chi nhánh (nếu có)

Tùy theo định dạng người dùng muốn xuất ra, người dùng có thể chọn in theo PDF, Excel hoặc Word

2. In theo mẫu

Bước 2: Tại màn hình danh mục Báo giá, người dùng nhấn biểu tượng in (bên phải) tại bản ghi muốn in.

Tại cửa sổ In báo giá, người dùng chọn Mẫu báo giá (mẫu người dùng tự tạo) muốn in và chọn Chi nhánh (nếu có).

Sau đó nhấn In báo giá để tiến hành in

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.