Khi ký kết hợp đồng, mỗi bên sẽ lưu giữ một bản hợp đồng, tính năng in hợp đồng giúp cho người dùng không cần phải soạn thảo lại hợp đồng, gây mất thời gian và công sức. In hợp đồng có in theo mẫu sẵn có của CRM Việt (In hợp đồng hay hành động in).

Các bước thực hiện như sau:

Có 2 cách in hợp đồng:

1. Cách 1:

  • Bước 1: Vào chức năng nhà cung cấp -> Chọn hợp đồng mua vào.

  • Bước 2: Click vào in tại mục hành động.

  • Bước 3: Hiển thị màn hình mới người dùng chọn chọn mẫu và chọn chi nhánh.
  • Bước 4: Click vào xuất PDF, xuất word.

Hợp đồng sẽ được xuất ra cho người dùng.

2. Cách 2: 

  • Bước 1: Vào  chức năng nhà cung cấp -> Chọn hợp đồng mua vào ( Như cách 1)
  • Bước 2: Vào tên một hợp đồng bất kì.
  • Bước 3: Tại giao diện chi tiết hợp đồng -> Click vào button In Hợp Đồng.

  • Bước 4: Hiển thị màn hình mới người dùng chọn chọn mẫu và chọn chi nhánh.
  • Bước 5: Click vào xuất PDF, xuất word.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.