Khi ký kết hợp đồng, mỗi bên sẽ lưu giữ một bản hợp đồng, tính năng in hợp đồng giúp cho người dùng không cần phải soạn thảo lại hợp đồng, gây mất thời gian và công sức. In hợp đồng có in theo mẫu sẵn có của CRM Việt ( In hợp đồng hay hành động in ) và in theo mẫu chỉnh sửa của bên khách hàng ( In theo mẫu )

  • In hợp đồng

Để in hợp đồng, người dùng thao tác như sau:

Bán hàng – Hợp đồng bán ra – Tại bảng danh sách hợp đồng, nhấn hành động in tương ứng với hợp đồng cần in, popup in hợp đồng hiển thị – Chọn mẫu hợp đồng – Xuất pdf/ xuất word/ xuất excel.

Hoặc nhấn vào số hợp đồng của hợp đồng cần in – Nhấn in hợp đồng, popup in hợp đồng hiển thị – Chọn mẫu hợp đồng – Xuất pdf/ xuất word/ xuất excel.

  • In theo mẫu

Để in hợp đồng theo mẫu, người dùng cần nhập mẫu hợp đồng lên phần mềm.

Mở rộng  – Danh mục – Mẫu báo giá

Bán hàng – Hợp đồng bán ra – Tại bảng danh sách hợp đồng, nhấn hành động in theo mẫu tương ứng với hợp đồng cần in, popup in hợp đồng hiển thị – Chọn mẫu hợp đồng – In hợp đồng

Hoặc nhấn vào số hợp đồng của hợp đồng cần in – Nhấn in theo mẫu, popup in hợp đồng hiển thị – Chọn mẫu hợp đồng – In hợp đồng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.