Dưới đây là các bước thực hiện in phiếu thu:

Bước 1: Vào module Kế toán -> chọn Phiếu thu

Bước 2: Click vào hành động In phiếu tại những phiếu thu muốn in

Bước 3: Người dùng chọn chi nhánh  và nhấn In phiếu

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.