Với chức năng khách hàng giới thiệu  , Người dùng có thể chọn để hiển thị  lên những thông tin của khách hàng đã có trên hệ thống giới thiệu khách hàng mới  , để có thể có những ưu đãi cho khách hàng đó .

Cách thực hiện  :

Sau khi vào được màn hình ” Thêm mới thông tin khách hàng   người dùng ấn nút ” khách hàng giới thiệu  ” để hiển thị toàn bộ thông tin của  khách hàng đã giới thiệu  . Click vào ô  để chọn khách hàng tương ứng  như hình dưới :


Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !