Phần mềm gặp sự cố có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đôi khi chỉ cần khởi động lại máy là có thể truy cập bình thường. Đặc biệt có những nguyên nhân thuộc về hạ tầng mạng lan, cấu hình Modem, Nat port trên Modem vì vậy cần xác định rất rõ nguyên nhân mới có thể khắc phục. Anh chị có thể xem thêm bài viết Không truy cập được phần mềm CrmViet

Anh chị có thể chat trực tuyến hoặc gọi 024 7300 4666 để được CrmViet hỗ trợ