Nếu gặp sự cố không gửi được Email trên phần mềm CrmViet nguyên nhân chính có thể do việc thiết lập Email của hệ thống hoặc thiết lập Email cá nhân sai password. Cần kiểm tra lại đầy đủ các thông tin này

Quý khách vui lòng vào Mở rộng –> Quản trị –> Tham số hệ thống kiểm tra lại máy chủ gửi mail, phương thức bảo mật, cổng, nút tick bảo mật SSL/TLS. Tham số hệ thống mặc định trên phần mềm thường là Gmail nếu Quý khách dùng Yahoo mail, Hotmail hoặc các Mail do các NCC khác cung cấp như Nhân Hòa, Mắt bão, PA Việt nam thì đôi khi sẽ gặp các sự cố không thể thiết lập tham số hệ thống Email